Privacy document

In het kader van de nieuwe wetgeving AVG is het een vereiste dat u er voor tekent dat wij voor de registratie van de behandelingen uw persoonsgegevens vastleggen.
Deze persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet met derden gedeeld. 

Wij van Mooi Figuur doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
    Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
  • Op de factuur van de behandelingen staat louter uw naam. Deze factuur wordt door de accountant verwerkt in de administratie. 
    Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 
Ook vragen wij u bij deze of u onze nieuwsbrieven in de toekomst wilt blijven ontvangen.